Wszyscy sportowcy zimowi, podzielają miłość do natury. Jednocześnie, coraz większy wpływ na sport zimowy ma rosnący poziom zanieczyszczenia przyrody i środowiska. W rezultacie zrównoważony rozwój i ochrona środowiska ma priorytetowe znaczenie dla firmy Marker. Firma została założona w 1952 roku w niemieckim Garmisch – Partenkirchen przez Hannesa Markera, wynalazcę pierwszych bezpiecznych wiązań narciarskich i od tamtej pory jest synonimem bezpieczeństwa i innowacji. Obecnie główna siedziba firmy Marker znajduje się w Penzbergu w Bawarii. Jako kluczowy gracz w sektorze sportów zimowych jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za zrównoważone działanie. Dlatego staramy się oszczędzać, jak najwięcej zasobów na poszczególnych etapach produkcji i ciągle poszukujemy nowych rozwiązań, które zwiększą skuteczność naszych wysiłków.

SUROWCE I TRANSPORT

100% surowców do naszej produkcji pozyskujemy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wymagamy również, aby nasi dostawcy posiadali certyfikat zgodności z normą środowiskową ISO 14001, przestrzegali odpowiednich dyrektyw oraz dostarczali produkty zgodnie z rozporządzeniem REACH. Jest  to jedno z najbardziej rygorystycznych i najnowszych rozporządzeń, mające znaczenie przy rejestracji, ocenie, autoryzacji i ograniczeniach dotyczących substancji chemicznych. Centralne położenie naszych zakładów produkcyjnych w Czechach sprawia, że odległości transportowe są mniejsze, co pozwala nam obniżyć emisję spalin. Podczas dystrybucji naszych produktów używamy opakowań zwrotnych wykonanych z drewna i bez użycia folii. Tam, gdzie nie można uniknąć dostaw z wykorzystaniem tektury używamy materiałów, które w 75% pochodzą z recyklingu, a papier posiada certyfikat FSC, co oznacza że pochodzi z kontrolowanej wycinki.

RECYKLING

100 % naszych metali, głównie stali jest poddawana recyklingowi w hutach. Stal z recyklingu jest następnie wykorzystywana w naszych procesach produkcyjnych. Ponadto przestarzałe odpady z tworzyw sztucznych są ponownie mielone przez naszych dostawców kiedy tylko jest to możliwe i ponownie wykorzystywane podczas naszej produkcji. Odpady z tworzyw sztucznych, których z uwagi na szlifowanie zmieniające ich parametry nie można ponownie wykorzystać do produkcji są wykorzystywane w innych obszarach na przykład jako materiały o niższych wymaganiach dot. wytrzymałości lub jako materiały opakowaniowe. Pozostałości drewna, których nie można już wykorzystać są również poddawane recyklingowi i przetwarzane w wyspecjalizowanych firmach partnerskich na materiał energetyczny.

REDUKCJA PROTOTYPÓW

Stosujemy wiele procedur, aby zminimalizować używanie prototypów. Na przykład metoda elementów gotowych (MES) jest wykorzystywana do wykonywania obliczeń wytrzymałości na podstawie właściwości materiału, bez konieczności tworzenia prototypów. Przy wprowadzaniu nowych produktów prowadzimy badania polegające na symulacji kinematycznej uwzględniające zachowania w ruchu oraz na przykład podczas wypinania wiązania. Umożliwia to wykonanie dokładnych analiz oraz pozwala nam oszczędzić zasoby. W produkcji wykorzystujemy druk 3D, co pozwala istotnie zmniejszyć ilość potrzebnych narzędzi oraz ilość odpadów poprodukcyjnych.

Twoje ulubione

+

Produkt został dodany do ulubionych. Pokaż ulubione